Редовни седмични групажни линии от и за всички страни в Европа

Групажен транспорт на изложбени експонати и панаирни мостри

Доставки "от врата до врата"

Вътрешни превози

Складова дейност и дистрибуция

Пълен набор от логистични услуги

Следене на движението на пратките

Митническо обслужване (лиценз за митническо агентиране)

Услуги по застраховане на товарите

Банкови гаранции

Консултации

 

Групажни автомобилни превози - внос

Румяна Костова
тел.: (02) 965 09 28
GSM: (0885) 705 105
kostova@transland.bg        
Ренета Ганчева
тел.: (02) 965 09 22
GSM: (0885) 705 205
gantcheva@transland.bg

Групажни автомобилни превози - износ

Иво Иванов
тел.: (02) 965 09 25
GSM: (0887) 410 056
ivanov@transland.bg 
Йордан Каменов
тел.: (02) 965 09 26
GSM: (0887) 435 832
kamenov@transland.bg 
Иво Рашков
тел.: (02) 965 09 27
GSM: (0885) 705 605
rashkov@transland.bg